Sáng ngày 6/5/2018, 3 đoàn viên Công đoàn trường tham gia hiến máu tình nguyện đợt 2/2018 tại Trung tâm y tế Huyện Phù Mỹ. Kết quả hiến máu 3 đoàn viên: Cô Trần Thị Huyền Ngà, Nhữ Thị Ngọc Trinh, Lê Thị Hoàng Vi.