Sáng ngày 22/4/2018 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Mỹ tổ chức Hội thi "Bé yêu môi trường" cấp huyện bậc học mầm non năm học 2017-2018. Đơn vị Trường tham gia Hội thi với tiểu phẩm “Hãy nói không với túi nilon”. Kết quả đạt giải 2 và giải trang phục ấn tượng.