Sáng ngày 30/12/2017 Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Huyện Phù Mỹ tổ chức Hội thi triễn lãm đồ dùng đồ chơi, thiết bị tự làm cấp huyện bậc học mầm non năm học 2017 – 2018. Đơn vị trường tham gia dự thi với 2 bộ đồ dùng: Cơ sở sản xuất nước mắm và Làng biển quê em.

 

http://mgxamythanh.pgddtphumy.edu.vn/upload/21831/fck/files/DSC01830.JPG

Đạt giải khuyến khích